patricia cordo

Entrevista a Patricia Cordo

A nosa loita constante é por conseguir un marco galego de relacións laborais, porque en toda a negociación que se leva a cabo en Madrid, a voz das galegas queda infrarepresentada Patricia Cordo é traballadora do telemárketing na planta coruñesa

Ler máis »