Loita obreira

O constante ataque ás pensións públicas

O motivo polo que, de maneira permanente, se pon en dúbida a viabilidade do sistema público de pensións obedece a unha lóxica natural e propia do sistema en que vivimos. O capitalismo exerce unha presión constante sobre todos aqueles dereitos

Ler máis »

Paso a paso, independencia e socialismo

Para o soberanismo galego ábrense oportunidades neste ciclo, aproveitando a relativa mellora da percepción social que atravesa o soberanismo a nível político. A falta de alternativas críbeis ás organizacións sistémicas xeran oportunidades que, de non seren aproveitadas, non redundarán na

Ler máis »

Entrevista a Patricia Cordo

A nosa loita constante é por conseguir un marco galego de relacións laborais, porque en toda a negociación que se leva a cabo en Madrid, a voz das galegas queda infrarepresentada Patricia Cordo é traballadora do telemárketing na planta coruñesa

Ler máis »

Subcontracaión e precarización do traballo

A subcontratación ou terciarización do traballo é unha versión de precariedade creada polo neoliberalismo que toma forma nestes últimos 30 anos. O proceso iniciouse coas empresas consideradas auxiliares e progresou en todas direccións e en todos os sectores. A diario

Ler máis »

Entrevista a Ramiro Oubiña

Nós somos partidarios —e así o practicamos— de que a clase traballadora galega sexa a protagonista principal do movemento sindical Co tempo decatámonos de que, sendo parte do movemento socio-político nacionalista, o proxecto CIG ten un valor en si mesmo

Ler máis »

A centralidade da negociación colectiva

A negociación colectiva como tal é unha practica con pouca historia posto que se institucionaliza formalmente coa aprobación do Estatuto dos Traballadores no ano 1980, por ser un dereito constitucional no artigo 37.1 dende o ano 1978. Sería un erro

Ler máis »

Shock e saída para o desánimo

Na miña práctica diaria, como sindicalista na operadora Unísono, pregúntome con demasiada frecuencia por que as traballadoras consentimos as continuas agresións laborais que sufrimos ou, peor aínda, por que damos por normais as prácticas antiobreiras ás que nos vemos sometidas.

Ler máis »