Fronte política

Propostas para un debate imprescindíbel

A situación de debilidade estratéxica e a fraqueza do nacionalismo no seu conxunto, obrigan a un proceso de profundo debate e transformación, non limitado a unha análise conxuntural dos últimos anos, senón con perspectiva estratéxica. O camiño de refundación iniciado

Ler máis »

O que o frentismo significa

O debate sobre o frentismo reaparece de forma recorrente nas controvérsias do nacionalismo galego contemporáneo. A fórmula frentista, que recolhera a sua inspiraçom declarada em movimentos do ciclo da descolonizaçom, desenvolveu umha fórmula própria na Galiza em contextos temporais, sociais

Ler máis »

Gramsci em campanha

Perante as eleiçons ás Cortes do Estado, o que se nos apresenta (a mais das vezes nos ecráns da TV) como as eleiçons mais abertas que nunca existirom, resultam ser as eleiçons que marcam a consolidaçom do chamado “régimem do

Ler máis »

Que unidade no caminho às eleiçons gerais?

Nom podemos mais que saudar positivamente o sucesso, de falarmos em termos de assistência mobilizatória, deste Dia da Pátria Galega baixo parámetros unitários. As virtualidades, nesse aspecto, deste formato fôrom evidentes, igual que podemos afirmar que a visualizaçom no conjunto

Ler máis »

Soberanía, único futuro certo para Galiza

As persoas organizadas no BNG sabemos que o proxecto daquelas que aspiramos a unha Galiza libre e popular é partillado por múltiples actores sociais e políticos que van alén destas siglas, cun peso altamente desigual entre si no conxunto do

Ler máis »

BNG: da base dos concellos, cara ao poder popular

O vindeiro 24 de maio celebraranse eleccións municipais en Galiza. Daranse nun contexto marcado pola profunda crise económica producida polo capitalismo neoliberal, no que a submision interesada dos gobernos ao grande capital marca o camiño que serve de excusa para

Ler máis »

Política e unidade nos tempos de cólera

A brutal crise capitalista que arrasa a nosa sociedade provoca distintas reaccións: por un lado medo, e tamén impotencia e cólera en moitos/as compatriotas, alén da aceleración dun contexto complexo de perda de dereitos, mais tamén fortes movementos de contestación

Ler máis »

BNG, o impulso necesario

Superada a XIV asemblea nacional, que foi precedida dun proceso de debate por toda a nación, o BNG abre unha nova fase da súa angueira política. Unha angueira política que comezou, como tal organización, hai xa tres décadas e que

Ler máis »