Un novo escenario mundial?

Hai 20 anos apenas, coa derrota dos procesos de construción do socialismo nos países do leste de Europa, configurábase un novo escenario mundial marcado pola total hexemonía do imperialismo e da reacción. O novo pensamento único, constituído polo binomio de neoliberalismo e neoconservadurismo co aderezo filosófico do posmodernismo, prometía o fin da Historia (e da loita de clases) e o advenimento do paradiso consumista nun mundo unipolar “globalizado” baixo a batuta dos Estados Unidos. Sepultadas polos cascotes do Muro de Berlín ían xacer para sempre as arelas de liberdade e igualdade da clase obreira e dos povos do mundo.

Mais a realidade actual amósanos un panorama ben distinto do planeado polos centros de pensamento do capitalismo mundial. Un escenario ben complexo, cheo de contradicións e de instabilidade, cheo de perigos, mais tamén de oportunidades.

Poderíamos destacar catro grandes elementos que han definir ese novo escenario mundial e determinar, nunha relación dialéctica entre eles, o ritmo e a intensidade dos avances (ou de novos retrocesos) na loita polo socialismo e a soberanía dos povos.

Por unha banda estamos a asistir aos momentos iniciais dunha crise xeral do capitalismo. Se ben o seu detonante pontual (ou aparente) foi o colapso dos chiringuitos especulativos nos mercados financeiros, na orixe real da mesma está unha contradición insólubel do proprio capitalismo: canto máis lucro lle saca aos traballadores, menos produtos poden estes mercar. Xa sabemos como o capital resolve historicamente as suas crises; principalmente por medio de tres recursos: o empobrecemento masivo dos traballadores, o disciplinamento forzado da clase obreira (fascismo/estado policial) e a guerra.

Por outra banda a (re)aparición de novas e vellas potencias emerxentes que lle disputan en parte a súa hexemonía ao capitalismo central (os países do chamado BRIC: Brasil, Rusia, China e India), colocan os tres polos imperialistas dominantes (Estados Unidos, Unión Europea e Xapón) nunha situación que dificulta a súa marxe de maniobrabilidade fronte a crise e fronte o esgotamento (e encarecemento) dos recursos naturais.

Tamén presenciamos a consolidación dos procesos bolivarianos que, alicerzados na onda de resistencia popular que confrontou ao neoliberalismo nos anos 80-90 do século pasado, recuperan agora a soberanía nacional-popular, procurando a xustiza social e a integración continental en América Latina (co seu máximo exponente na ALBA, que xa aponta ao socialismo como orientación estratéxica).

Finalmente, asistimos a unha recuperación crecente (inda que moi desigual) das forzas do campo revolucionario. No ciclo anterior, moitos partidos comunistas, obreiros e forzas de liberación nacional padeceron procesos de disolución, ou ficaron desorientados, emprendendo varios tipos de aventuras reformistas ou mesmo reconverténdose en xestores entusiastas do neoliberalismo (nalgúns casos isto favoreceu a reaparición de tendencias vangardistas ou aventuras esquerdistas, que o alonxamento das masas e certo elitismo intelectual condena a estirilidade). Mais a situación está a mudar, xa que vemos darse, con desigual ritmo e intensidade, procesos de consolidación de diversos partidos comunistas (podemos destacar os casos máis próximos de Portugal, Grecia, Chequia ou Chipre), de recuperación (orgánica e ideolóxica) e refundación de moitos outros, a revitalización de diversos mecanismos de coordinación ou concertación mundial de forzas comunistas, revolucionarias e de liberación nacional, e o novo pulo á coordinación mundial do sindicalismo de clase por medio da Federación Sindical Mundial e os seus órganos continentais.

Todos estes factores que cuestionan a estabilidade do capitalismo, tamén o colocan nun novo escenario máis propicio para o avance revolucionario e emancipador da clase traballadora e dos povos. A tarefa histórica que temos diante (como povo e como clase) é a construción da ferramenta política para derrubalo, acadar a soberanía nacional e construír o socialismo.

Comparte:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

As últimas entradas

Arredista en papel nº21

Data: xullo de 2021 Esta novo número do ‘Arredista!’, ademais de cumprir co habitual número que lanzamos o Día da Patria, supón o décimo aniversario na súa edición ininterrompida desde aquel primeiro número en xullo de 2009. Nesta andaina a

Arredista en papel nº20

Data: xullo de 2018 Van xa vinte números desde que, en 2009, decidimos criar a revista Arredista! como espazo de comunicación do Movemento Galego ao Socialismo. Nas súas follas, que foron saíndo cumpridamente a cada Primeiro de Maio e a

Arredista en papel nº19

Data: maio de 2018 Hai un mundo onde, hoxe — mentres les este editorial —, habería unha nova república a nacer aos pés do Mediterráneo. Nese mundo, as persoas non son encarceradas por defenderen a soberanía dos seus países, nen

Arredista en papel nº18

Data: xullo de 2017 Neste novo Día da Patria o noso país continúa sumido nas consecuencias da crise, a pesar da propaganda dos gobernos galego e estatal sobre unha suposta recuperación. Analizamos, pois, de forma demorada, os pasos que desde