Entrevista a Ana Corbelle

A Universidadade está deixando de ser fonte de coñecemento e cultura para ser unha ferramenta do sistema capitalista¶

Ana Corbelle estuda 3º Filoloxía Galega, forma parte do Consello Nacional da Liga Estudantil Galega e foi elixida para representar ao alumnado na Xunta de Facultade. Nesta entrevista explica o alcance dos recortes no sistema universitario e alerta da súa progresiva mercantilización.

En que se traducen os recortes no sistema universitario?

O Ministerio de Educación e Ciencia recortou uns 600 millóns en programas educativos; reduciu en 166 millóns de euros as bolsas, case un 10% menos, e recortou case o 35% en investigación, uns 630 millóns de euros menos. Todos estes recortes están presentes no Proxecto de Orzamentos Xerais do Estado, e supoñen un maior deterioro do sistema universitario público tal como o coñecemos. E a última medida, a que máis críticas recibiu, foi o incremento de até un 66% das taxas universitarias en todo o Estado.

Cres que os cambios no modelo, levan cara á súa privatización?

O Plan Boloña é parte dun proceso de axuste da universidade ás novas demandas da economía, que ten como segunda parte a chamada “Estratexia Universidade 2015”, xa que será no 2015 cando todas licenciaturas desaparecerán para quedar transformadas completamente polos graos. Mentres que o Plan Boloña consistía máis ben na estrutura da Universidade para adaptarse a unhas supostas demandas a nivel europeo, esta segunda parte céntrase nas condicións materias, xurídicas e económicas. Todo isto no seu conxunto permitirá que a Universidade se transforme nunha fábrica de traballadores adaptados ao mercado económico, deixando de ser unha fonte de coñecemento e cultura para ser unha ferra- menta do sistema capitalista.

Eses recortes e mudanzas, que consecuencias terán?

A principal será a elitización da Universidade, onde só poderá estudar quen máis recursos económicos teña, o cal elimina as diferenzas entre a Universidade pública e a privada, facendo desaparecer a primeira. Non só nos suben o prezo das matrículas e nos obrigan a esforzarnos máis nun sistema educativo con cada vez menos recursos económicos, e polo tanto menos eficaz, senón que ademais limitan o noso dereito a bolsas reducíndoas e endurecendo o acceso a elas. Ademais disto, a Normativa de Permanencia aprobada na USC, e as previsiveis normativas que serán aprobadas nas outras dúas universidades do país, endurecen aínda máis as condicións ao conlevar medidas como a desaparición do non presentado ou a obrigatoriedade de matricularse en todas as materias suspensas.

Inicialmente non soben en Galiza as taxas da primeira matrícula.

Isto é consecuencia dun acordo cos reitores das tres universidades; mais, efectivamente, na segunda matrícula increméntanse até o 30%, na terceira até o 65% e o 90% en cuarta e sucesivas. Mais en realidade o custe da primeira matrícula non equivale só ao 15% do total como nos din, xa que se inclúen aspectos orzamentarios que nada teñen que ver coa docencia; polo que en verdade estamos xa a pagar arredor dun 40% do custe total.

A Liga convocou innumerábeis mobilizacións e peches.

Efectivamente participamos e promovemos varios peches en facultades e edificios das Universidades e a Xunta por todo o país. Sacamos unha valoración moi positiva, xa que unha parte do estudantado estivo participando. Convocamos tamén varias manifestacións contra a suba das taxas, os recortes no ensino ou a citada Normativa de Permanencia da USC, que tiveron grande acollida por parte do alumnado que está saíndo a rúa e reivindicando os seus dereitos. Mais con isto non é abondo, polo que o vindeiro curso seguiremos loitando para derrogar todas estas medidas lapidarias contra a universidade pública que defendemos.

Comparte:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

As últimas entradas

Arredista en papel nº21

Data: xullo de 2021 Esta novo número do ‘Arredista!’, ademais de cumprir co habitual número que lanzamos o Día da Patria, supón o décimo aniversario na súa edición ininterrompida desde aquel primeiro número en xullo de 2009. Nesta andaina a

Arredista en papel nº20

Data: xullo de 2018 Van xa vinte números desde que, en 2009, decidimos criar a revista Arredista! como espazo de comunicación do Movemento Galego ao Socialismo. Nas súas follas, que foron saíndo cumpridamente a cada Primeiro de Maio e a

Arredista en papel nº19

Data: maio de 2018 Hai un mundo onde, hoxe — mentres les este editorial —, habería unha nova república a nacer aos pés do Mediterráneo. Nese mundo, as persoas non son encarceradas por defenderen a soberanía dos seus países, nen

Arredista en papel nº18

Data: xullo de 2017 Neste novo Día da Patria o noso país continúa sumido nas consecuencias da crise, a pesar da propaganda dos gobernos galego e estatal sobre unha suposta recuperación. Analizamos, pois, de forma demorada, os pasos que desde