luciano fernandez

Entrevista a Luciano Vasapollo

A saída do euro, e por conseguinte da Eurozona, representa unha opción e un paso cara á solución dos graves desequilibrios estruturais das economías periféricas¶ Luciano Vasapollo é profesor de economía aplicada da Universidade La Sapienza e director de Cestes

Ler máis »

Ensino obrigatorio e mercado

O ensino público obrigatorio é unha ferramenta de control social para todos os gobernos supeditados aos ditames neoliberais, mais os múltiples recortes dos actuais executores das decisións do gran capital pretenden convertelo de vez en asistencial. Procúrase impór criterios empresariais

Ler máis »