ernes rodriguez

O dereito ao traballo en igualdade

Para falarmos hoxe do dereito ao traballo en igualdade poderiamos comezar a análise referíndonos á situación creada tras a Lei Orgánica 3/2007, do 22 de Marzo, para a Igualdade efectiva de mulleres e homes, que naceu como unha necesidade social

Ler máis »